OVK Job Vacancies as Produksie Bestuurder 2022: Grade 12

 ABOUT

Department: Nywerhede

Minimum experience: Mid-Senior

Company primary industry: Agriculture

Job functional area: Management

 • OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV
 • Tweespruit, Free State
 • PermanentJob Description

Kern doel van die pos:

Effektiewe bestuur van Tweespruit meule  ten einde volhoubare winsgewendheid  en groei te verseker.


CLOSING DATE

Applications for (OVK Job Vacancies as Produksie Bestuurder 2022: Grade 12) must be submitted before the closing date on 19 January 2022


Please really application attention to the completeness of the application that will be sent to the selection committee is complete according to the requirements that have been set, in order to allow candidates to get the opportunity with what was expected.


REGISTRATION INSTRUCTIONS

How To Apply: (OVK Job Vacancies as Produksie Bestuurder 2022: Grade 12


It is recommended for those of you who want to register to really application attention to the requirements that have been determined, in order to get a better chance.


ELIGIBILITY CRITERIA

Minimum Vereistes:


 • Graad 12;
 • Moet ‘n gekwalifiseerde Mielie Meulenaar wees;
 • Voltooide beroking en graangradering sertifikate sal voordelig wees;
 • 5 jaar toepaslike ondervinding as gekwalifiseerde meulenaar in die mielievermalings- en verpakkingsindustrie;
 • Bewese ondervinding in die toesighouding van kwaliteit en voedselveiligheid (HACCP);
 • Kennis van Safex verhandeling sal tot voordeel strek;
 • Geldige rybewys.

Vaardighede:


 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede;
 • Noukeurigheid en akkuraatheid essensieel;
 • Moet onafhanklik en onder druk kan funksioneer;
 • Goeie organisasie en prioritiserings- vermoŃ‘;
 • FinansiŃ‘le bestuur;
 • Strategiese besigheidsbestuur;
 • Logistiekebestuursondervinding ‘n aanbeveling;
 • Instaat om personeel effektief te kan bestuur;
 • Veiligheids en voedsel veiligheidsingesteldheid;
 • Goeie meulenaar ondervinding om altyd konstante vermalings wins te behaal;
 • Goeie meganiese vaardighede om te help met minder stilstand tyd;
 • Bystand aan Bestuur met alle Maal projekte.

Verantwoordelikhede:


 • Bestuur van Tweespruit meule se besigheidsplan;
 • Bestuur van personeel;
 • Bestuur van finansies;
 • Bestuur van klientediens;
 • Oorhoofse bestuur van Tweespruit meule.Main purpose of the position:


 • Effective management of Tweespruit Mills in order to ensure sustainable profitability and growth.


Minimum Requirements:             


 • Grade 12;
 • Applicant must be a qualified Maize Miller;
 • Fumigation and grain grading certificates an advantage;
 • 5 years’ experience as a qualified Miller in the maize milling and packaging industry;
 • Proven track record in the supervision of quality and food safety (HACCP);
 • Knowledge of Safex trading will be beneficial;
 • Knowledge of grain handling, grading of maize and production of maize meal is essential;
 • Valid drivers license.

Skills:


 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Good interpersonal and conflict management skills;
 • Accurate and meticulous attention to detail;
 • Must be able to function independently and cope under pressure;
 • Good organisation and prioritising abilities.
 • Financial management;
 • Strategic business management;
 • Experience in Logistics Management beneficial;
 • Capable of ensuring the effective management of staff;
 • General safety as well as food safety orientation.
 • Good milling experience to always achieve constant milling gain;
 • Mechanical skills to assist with less down time;
 • Assist Management with Milling projects.

Responsibilities: 


 • Management of Tweespruit Mills business plan;
 • Management of finances;
 • Management of staff;
 • Customer service management;
 • Overall management of the Tweespruit Mills.


You are welcome to submit possible applications. Remember, you really must first apply the requirements (OVK Job Vacancies as Produksie Bestuurder 2022: Grade 12). This variable will determine whether you are a viable candidate or not. Please see the qualification conditions provided below if you wish to double-check your credentials. it will be great if you complete everything in the following list if you want to stand a chance of passing your selection.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel